Сайт на 4 "б" клас в ОУ "Д-р Иван Селимински" - Сливен

Отиване към съдържанието

Главно меню

Харта на класа

За нас

Харта на класа

Хартата на класа е изявление за принципите и правилата, които имат потенциала да оптимизират живота на класа.1. Идваме навреме на училище
2. Грижим се за чистотата и реда в класната стая
3.
Внимаваме по време на час
4. Уважаваме учителите и съучениците си
5. Не употребяваме „неприлични“ и обидни думи
6. Не говорим на висок тон
7. Работим в екип
8. Учтиви сме
9. Изслушваме се
10. Споделяме проблемите си
11. Подкрепяме се
12. Избягваме конфликтите
13. Толерантни сме към различията си
14. Не прекаляваме с употребата на телефони
15. Успехът на класа е наша обща цел!

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню