Сайт на 4 "б" клас в ОУ "Д-р Иван Селимински" - Сливен

Отиване към съдържанието

Главно меню

Летопис

За нас

1908 г. В квартала “Ески джеми” /”Старата джамия”/ в гр. Сливен новопостроено училище с четири класни стаи отваря вратите си за ученици от първо до четвърто отделение. Първи учители в него са Атанас Николов /главен учител/, Марин Дойчев, Димитър Стефанов и Мария Арнаудова.

1909 г
. На заседание на Общинския съвет, заедно с Училищното настоятелство в гр.Сливен, главни учители и някои по-видни граждани, училището се наименува “Д-р Иван Селимински”.

1922-1923 г.
Министерството на народното просвещение с предписание под №554 от 6.02.1923 г., въз основа на член 45 от ЗНП, и съгласно решение на Бургаския окръжен училищен съвет, постановяват да се отдели и функционира самостоятелно Трета пълна прогимназия в гр. Сливен. За директор е назначен Иван Тодоров Стоянов.

1923-1924 г.
Прогимназията се помещава в сградата на Сливенската държавна мъжка гимназия /бивша постройка на ТОХ/, където има свободни седем класни стаи.

1925-1926 г.
Трета пълна прогимназия е настанена в сградата на Първоначално училище “Д-р Ив.Селимински”, чиито ученици се преместват в НУ "Генерал Кесяков" /днес НУ "В.Левски"/. Трета прогимназия наследява името на началното училище “Д-р Ив.Селимински”. През 1925г. е надстроен втори етаж на старото училище и класните стаи стават осем. Общият брой на учителите е 12.

1928 г.
Учителят Стефан Димов възстановява струнния оркестър и организира певчески хор, в който участват и учители.

1933 г.
На Трети март сливенската общественост посреща с бурни овации оперетата “Змей”. Музиката е на Димитър Шампионов, а либретото - на Стефан Султанов.

1934-1935 г.
Активна концертна дейност на хора и струнния оркестър под ръководството на учителя по музика Илия Цеков.

1938 г.
Създава се първата в града ученическа фанфарна музика. Нейни ръководители до края на съществуването й са Милка Панчева, Комсийски, Стефан Димов, Мария Георгиева, Димитър Гагашев. Построява се гимнастически салон на училището.

1940-1941 г.
Разцвет в творческата дейност на музиката, включваща хора, валсове, увертюри. Стефан Димов създава и “Марш на училището”.

1942-1946 г.
Училището е военна болница, а гимнастическият салон - склад за зърнени храни.

1944 г.
Прогимназията е определена за средищна с директор Васил Попов. Обществеността започва да я нарича “Образцова”.

1945-1948 г.
Активна концертна дейност на училищния хор под ръководството на Атанас Паленков и Атанас Банчев.

1947 г.
Надстроява се втори етаж над гимнастическия салон с пет класни стаи.

1947-1948 г.
Фанфарната музика на състезание в гр. Бургас заема първо място в Южна България. Участва в празнична манифестация по случай 24 май в гр.София.

1949 г.
Трета и Четвърта прогимназия се сливат в една Народна прогимназия “Д-р Ив. Селимински”. Общият брой на учениците е 660. С тях работят 20 учители. В зала “Зора” се изнася концерт на фанфарната музика, който има огромен успех.

1950 г.
Фанфарната музика на Трета прогимназия е призната за най-добра в Южна България.

1954-1955 г.
В западната сграда на училището е настанено НУ "Хр.Смирненски". Броят на учениците е по 45-46 в паралелка.

1956-1957 г.
Четвърта прогимназия се отделя като самостоятено училище със собствена сграда, а в Трета прогимназия се влива НУ ”Хр.Смирненски”. Броят на учениците е 1300. По инициатива на директора Жеко Бургуджиев се подобрява материалната база. Училището става пълно основно училище.

1959-1960 г.
Фанфарната музика получава званието “Окръжен първенец” под ръководството на Мария Георгиева. Хорът, под ръководството на Люба Петрова, е Окръжен първенец. Отборът по гимнастика печели първо място на Републиканско първенство в гр. Габрово, а този по лека атлетика завоюва второ място в страната по четирибой. Построява се топла връзка между съществуващите две сгради на училището със средства на родители.

1960-1961 г.
Трето училище предоставя ученици на новосъздаденото Пето основно училище.

1963-1964 г.
Построено е последното разширение на училището.

1964-1965 г.
В завършената нова пристройка на три етажа се обособяват кабинети по различни предмети. Създава се танцов състав под ръководството на Рашко Чакъров. Поставя се началото на туристическото ориентиране с ръководители Тодор Иванов и Йордан Мудев. По инициатива на учителя Никола Николов се организира първата лекоатлетическа обиколка на училището, която се провежда и до днес в чест на празника му - Трети март.

1967-1968 г.
Движението за наука и техника добива организираност под ръководството на учителя по физика Иван Янков. Отборът по лека атлетика заема първо място в щафетата на вестник “Народен спорт” - Пловдив. Треньори последователно са Никола Николов и Коста Ангелов. Лекоатлетите на Трето училище представят България на три международни състезания – в София, Берлин и Букурещ.

1978-1979 г.
Хорът, под ръководството на Невена Рафаилова, се завръща от Петия републикански фестивал на художествената самодейност със златен медал и лауреатско звание.

1979-1989 г.
Сформиран е състав “Художествено слово”, който печели множество награди. Четири пъти представя окръга на национални рецитали. Всеотдаен ръководител през годините му е поетесата Дияна Маркова.

1981-1982 г.
Създава се горен курс на обучение и се поставя началото на ЕСПУ. Пионерската дружина е отличена с Почетна грамота и с Диплом на ЦС на ДПО “Септемврийче”. Завоювани са първи места от фанфарната музика на окръжни прегледи на маршовата песен, ръководителят е Димитър Гагашев.

1983-1984 г.
Завършва Първи випуск на ЕСПУ.

На 28.10.1984 г.
се отбелязва 75-годишнина от създаването на Трето училище. Колективът получава орден “Червено знаме на труда”, медал на ЦК на БСФС “За особени заслуги”, отличие на ЦК на ДКМС “Петимата от РМС”. Връчен е Почетен знак на Сливен на Господин Василев, Щилияна Райнова, Росица Топракчиева, Мария Дишлиева.

1984-1985 г.
Със заповед РД 14-16 от 16.05.1984 г. на МНП училището се трансформира в ЕСПУ с преподаване на руски език. Обучават се 1800 ученици в 53 паралелки. Създава се клуб "Млад спортист".

1986-1987 г.
Съвместна дейност на преподавателите в училище с ЦИУУРК “Тодор Самодумов”. Базови учители на МНП и Института са: Мария Гераскова, Иванка Кондева, Иван Янков, Димитър Гагашев, Таня Порязова, Цена Славова, Иван Иванов, Дойна Пенчева, Хрисимира Великова.

1988 г.
В празничен концерт в НДК по случай празника на Славянската писменост и култура вземат участие художествени състави на училището.

1989-1990 г.
Танцовият състав, под ръководството на Тончо и Магдалена Кисьови, поддържа творчески контакти с танцьори от гр. Острава – Чехия, с Дома на културата - гр. Тернопол, с танцов колектив в гр. Ивано Франковск – Украйна. Директорът Господин Василев е награден с орден "Кирил и Методий" - Първа степен. Двадесет и осем учители са удостоени с правителствени ордени и медали. Четиринадесет преподаватели са носители на Първи и Втори клас квалификация. Учителският колектив е удостоен със званието "Първенец" по решение на ЦС на СБУ.

1992-1993 г.
Със Заповед РД 14-29 от 1993г. на МНП се трансформира НУ "Васил Левски" като самостоятелно.

1995-1996 г.
Утвърдени са нови учебни планове. Стартира програма за ранно чуждоезиково обучение от първи клас на английски език. Създадена е паралелка с хуманитарна насоченост в 9 клас с профил история, а в 11 клас - паралелка с предпрофесионална подготовка по хотелиерство.

1998 г.
Тържествено отбелязване на 90-годишнината на Трето ЕСПУ. Гостува с концерт Котленското музикално училище. За първи път се връчва наградата "Д-р Иван Селимински" за цялостен принос в развитието на Трето училище на дългогодишния директор Господин Василев.

1998-1999 г.
За Директор на училището е назначена Ваня Пенчева.

1999-2000 г.
В училището работи като преподавател по английски език мис Микъла Къук, доброволка от американския Корпус на мира.

2003 г.
Училището се преобразува в Основно.

2007 г.
Създава се химн на училището по текст на сливенската поетеса Петя Александрова и музика на композитора Хайгашод Агасян. Към химна->

2008 г.
Тържествено се чества стогодишния юбилей на училището. Открит е музей.

2009 г.
Училището става пълноправен член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България.

Назад към съдържанието | Назад към главното меню