Сайт на 4 "б" клас в ОУ "Д-р Иван Селимински" - Сливен

Отиване към съдържанието

Главно меню

5 неща, за които трябва да уведомим учителя

За родители

1. Хронични заболявания, алергии и други здравословни проблеми: Дори и незначителни неразположения трябва да бъдат споделени, за да може да се реагира бързо в случай на усложнения. С особена сила това важи, ако става въпрос за заболявания като диабет, епилепсия или припадъци с неизяснен произход, астма, сърдечно-съдови проблеми и силни хранителни алергии. При тях има реален риск от шокова реакция на организма с фатални последствия, затова учителите трябва да знаят за здравословния проблем на детето и да могат да реагират бързо. Ще им помогнете ако:
Направите списък с важната информация за здравословния проблем, какво да се наблюдава като симптоматика и стъпките за действие при проява;
Напишете в списъка вашите телефони и контакти на близки, които могат да се отзоват веднага;
Посочите и телефоните на личния лекар на детето или на друг лекуващ лекар, запознат със състоянието му.
Психолозите съветват подобна информация да се съобщи на всички хора от общността – родители, съученици и други учители, за да се гарантира сигурна среда за детето и адекватна и бърза реакция при проблем от здравно естество.

2. Трудни теми: Всеки родител знае кои са силните и слаби страни на детето, в кои занимания от предучилищната група е показало най-ниски резултати. Ако знае това, учителят ще може да обърне специално внимание на слабите страни и да намери точния подход, за да помогне за напредъка на детето.

3. Семейни проблеми: Ако в семейството има загуба на близък, развод, болест или дори ново бебе, тези вълнения оказват влияние върху детската психика. Ако учителят знае за тези промени, той ще избере подходящ начин да помогне на детето да се справи с училищните задължения.

4. Чувствителни зони: Някои деца са стеснителни, други заекват или имат някакви страхове. Тази информация ще помогне на учителя да намери индивидуален подход към детето и да предотврати потенциално уронване на неговото самочувствие.

5. Хобита и интереси: Ако учителят знае за извънкласните занимания на детето, той ще има възможност да доразвие неговите таланти и способности в дадената посока.

http://www.roditeli.org


Назад към съдържанието | Назад към главното меню