Сайт на 4 "б" клас в ОУ "Д-р Иван Селимински" - Сливен

Отиване към съдържанието

Главно меню

Преподаватели

За нас

Петя Дунчева - класен ръководител

Квалификация:


•Магистър по начална училищна педагогика - ШУ "Епископ Костантин Преславски"
•Управление на образованието - Тракийски университет - Ст. Загора
•Религия - Богословски факултет в СУ "Св. Климент Охридски"
•Информационни технологии
в началното училище - ПУ "Паисий Хилендарски"
•Първа професионално-квалификационна степен - Тракийски университет - Ст. Загора
•Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"




Публикации:
1. „Уеб сайт в помощ на преподавателите по информационни технологии в начален етап"
2. Електронен учебник по човекът и обществото за 4. клас - "История на България"
3. Интегрирането на информационните технологии в обучението по човекът и обществото в 4. клас - средство за повишаване на мотивацията и ефективността на образователния процес"
4. "Компютърът - възможност за преодоляване на някои тревожни тенденции в съвременното училище"
5. "Информационните технологии - възможност за преход от детската градина към началното училище"



Росина Апостолова - учител ЦОУД

Квалификация:


Магистър по предучилищна и начална уилищна педагогика в БСУ "Асен Златаров"

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню